Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bloemenatelier “Verde”: Bloemenatelier “Verde”, eenmanszaak die gevestigd te KUMTICH, Kumtichstraat, 154, telefoonnummer: 016 89 37 20, e-mailadres: info{at}bloemenatelierverde.be, ondernemingsnummer: BE0878828809.
3. Bezoeker: Bezoeker van de website van Bloemenatelier “Verde”.
2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling bij Bloemenatelier “Verde” plaatst.

Artikel 2: Opslaan van informatie
1. Wanneer een Bezoeker of Klant een formulier invult op Bloemenatelier “Verde” kan er u gevraagd worden om informatie (o.a. persoonsgegevens, leveringsgegevens, …) te geven. Deze gegevens worden opgeslagen. Daarnaast wordt ook informatie verzameld over het gebruik van de website.
2. Iedere Bezoeker of Klant kan zijn informatie opvragen, wijzigen of verwijderen.
3. Bloemenatelier “Verde” zal nooit gegevens doorgeven of beschikbaar stellen aan derden tenzij uitdrukkelijke toestemming van de klant gegeven is.